Участие във велопоход по повод Деня на независимостта на България

На 21 септември ученици от ІІІОУ  „Братя Миладинови“ участваха във велопоход, организиран от община Гоце Делчев по повод Деня на независимостта на България.

Участниците изминаха традиционния маршрут до м. Топлицата, с. Мусомище. Ежегодно на 22 септември се отбелязва и Световен ден без автомобили.