База и ресурси

Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев разполага не само с модерен физкултурен салон, площадка за провеждане на игри по баскетбол и волейбол, а и с голямо пространство за осъществяване на футболни срещи и няколко тенис маси, което несъмнено е предпоставка за развитие на спортните заложби и възможности на учениците.